ภาพวีดีโอบริษัท

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2017

วันที่: 30 ต.ค. 2560
ความยาว: 48:26 นาที
ดูวีดีโอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017

วันที่: 29 ส.ค. 2560
ความยาว: 01:33:32 นาที
ดูวีดีโอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017

วันที่: 31 พ.ค. 2560
ความยาว: 01:10:24 นาที
ดูวีดีโอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

วันที่: 15 มิ.ย. 2559
ความยาว: 01:18:50 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2018

วันที่: 25 เม.ย. 2561
ความยาว: 01:01:58 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2017

วันที่: 28 เม.ย. 2560
ความยาว: 58:30 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2016

วันที่: 31 มี.ค. 2559
ความยาว: 01:22:30 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2015

วันที่: 21 เม.ย. 2558
ความยาว: 01:13:17 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2014

วันที่: 22 เม.ย. 2557
ความยาว: 01:31:12 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2013

วันที่: 23 เม.ย. 2556
ความยาว: 01:11:24 นาที
ดูวีดีโอ

Annual General Meeting 2012

วันที่: 24 เม.ย. 2555
ความยาว: 41:31 นาที
ดูวีดีโอ

VTR of QTC 2014

วันที่: 25 มี.ค. 2557
ความยาว: 7:18 นาที
ดูวีดีโอ

VTR of QTC 2012

วันที่: 02 พ.ย. 2555
ความยาว: 7:12 นาที
ดูวีดีโอ

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดัน'QTC'ฟื้น

วันที่: 23 ก.พ. 2561
ความยาว: 10:36 นาที
ดูวีดีโอ

Insight Inspire ช่วงที่ 3

วันที่: 17 ก.ย. 2558
ความยาว: 16:57 นาที
ดูวีดีโอ

Insight Inspire ช่วงที่ 2

วันที่: 17 ก.ย. 2558
ความยาว: 14:56 นาที
ดูวีดีโอ

Insight Inspire ช่วงที่ 1

วันที่: 17 ก.ย. 2558
ความยาว: 03:43 นาที
ดูวีดีโอ

QTC มั่นใจปีนี้รายได้โตต่อเนื่อง

วันที่: 02 ก.ย. 2558
ความยาว: 07:22 นาที
ดูวีดีโอ

Business Line & Life

วันที่: 18 ก.ย. 2557
ความยาว: 20:52 นาที
ดูวีดีโอ

Corporate Insight

วันที่: 07 มี.ค. 2557
ความยาว: 25:41 นาที
ดูวีดีโอ
TOP