กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

18.00

ปริมาณ (หุ้น)

5,316,800

มูลค่า (บาท)

93,053,730

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.60 (3.45%)

สูงสุด

18.00

ต่ำสุด

17.00

วันก่อนหน้า

17.40

เปิด

17.60

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

17.80 / 7,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

18.00 / 135,700

ช่วงราคาระหว่างวัน

17.00 - 18.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.00 - 21.90

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP