กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.40

ปริมาณ (หุ้น)

56,400

มูลค่า (บาท)

303,755

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

สูงสุด

5.45

ต่ำสุด

5.35

วันก่อนหน้า

5.40

เปิด

5.40

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.35 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.45 / 1,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.35 - 5.45

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.00 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP