กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

8.80

ปริมาณ (หุ้น)

311,400

มูลค่า (บาท)

2,747,245

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.50 (-5.38%)

สูงสุด

9.20

ต่ำสุด

8.65

วันก่อนหน้า

9.30

เปิด

9.05

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.75 / 100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.80 / 9,100

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.65 - 9.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.65 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP