กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

12.20

ปริมาณ (หุ้น)

747,700

มูลค่า (บาท)

9,145,780

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.40 (-3.17%)

สูงสุด

12.80

ต่ำสุด

12.00

วันก่อนหน้า

12.60

เปิด

12.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

12.00 / 6,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

12.20 / 10,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.00 - 12.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.00 - 21.00

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP