กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

9.70

ปริมาณ (หุ้น)

75,900

มูลค่า (บาท)

729,745

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-1.02%)

สูงสุด

9.85

ต่ำสุด

9.45

วันก่อนหน้า

9.80

เปิด

9.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.60 / 2,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.70 / 1,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.45 - 9.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.85 - 20.00

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP