เอกสารนำเสนอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2017

วันที่: 31 ต.ค. 2560
ดูเอกสารนำเสนอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017

วันที่: 29 ส.ค. 2560
ดูเอกสารนำเสนอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017

วันที่: 31 พ.ค. 2560
ดูเอกสารนำเสนอ

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

วันที่: 02 มิ.ย. 2559
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2018

วันที่: 25 เม.ย. 2561
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2017

วันที่: 28 เม.ย. 2560
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2016

วันที่: 31 มี.ค. 2559
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2015

วันที่: 21 เม.ย. 2558
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2014

วันที่: 22 เม.ย. 2557
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2013

วันที่: 23 เม.ย. 2556
ดูเอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting 2012

วันที่: 24 เม.ย. 2555
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 4Q2015

วันที่: 18 ก.พ. 2559
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 2Q2015

วันที่: 09 ก.ย. 2558
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 4Q2014

วันที่: 19 มี.ค. 2558
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 4Q2013

วันที่: 20 มี.ค. 2557
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 2Q2013

วันที่: 28 ส.ค. 2556
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 4Q2012

วันที่: 19 มี.ค. 2556
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 2Q2012

วันที่: 06 ก.ย. 2555
ดูเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day 2Q2011

วันที่: 30 ส.ค. 2554
ดูเอกสารนำเสนอ

Analyst Meeting 3Q2015

วันที่: 22 ธ.ค. 2558
ดูเอกสารนำเสนอ

Analyst Meeting 2Q2015

วันที่: 06 ต.ค. 2558
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit January 2017

วันที่: 19 ม.ค. 2560
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit February 2016

วันที่: 24 ก.พ. 2559
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit January 2016

วันที่: 19 ม.ค. 2559
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit June 2015

วันที่: 18 มิ.ย. 2558
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit October 2014

วันที่: 09 ต.ค. 2557
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit July 2014

วันที่: 02 ก.ค. 2557
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit September 2013

วันที่: 26 ก.ย. 2556
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit April 2013

วันที่: 20 เม.ย. 2556
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit November 2012

วันที่: 10 พ.ย. 2555
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit September 2012

วันที่: 13 ก.ย. 2555
ดูเอกสารนำเสนอ

Company Visit July 2012

วันที่: 13 ก.ค. 2555
ดูเอกสารนำเสนอ

Roadshow September 2014

วันที่: 17 ก.ย. 2557
ดูเอกสารนำเสนอ
TOP