ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [...]

รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

Sustainability Report 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561

Financial Statement

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561

เอกสารนำเสนอบริษัท

Company Presentation

AGM 2018

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร >>

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่สำนักงาน:

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: (66) 2379-3089-92
โทรสาร: (66) 2379-3097
อีเมล์: ir@qtc-energy.com

TOP